PRIVACY VERKLARING


GMF heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar producten en diensten te leveren aan haar klanten en eindgebruikers. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden: bedrijfsnaam, namen van individuele contacten, het post- en bezoekadres, telefoon- en faxnummers, en e-mail adressen. GMF heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van GMF gegenereerd worden, met inbegrip van IP- en e-mail adressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.


GMF verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).